REFERENCE

2016

 • Olomoucký kraj – vyhledávací studie pro mapování a analýzu klastrového potenciálu Olomouckého kraje
 • Fakulta managementu a ekonomiky, UTB – organizační zajištění akademického workshopu a závěrečné konference projektu V4ClusterPol
 • Olomoucký kraj – zajištění školení pro zástupce veřejné a privátní sféry v oblasti klastrové politiky

 

2015

 • Ergo, USA – Analýza trhu s byty v Moravskoslezském kraji
 • Czech Stone Cluster – zprostředkování účasti v projektových konsorciích pro výzvy v rámci evropských programů za podporu při zpracování podkladů k podání 2 žádosti (OP CENTRAL, INNOSUP)
 • GARVIS Solution s.r.o. - poradenství v rozsahu národních a evropských výzev v oblasti IT

 

2014

 • Laboratoř forenzní genetiky, žádost o dotaci z Programu Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje
 • Regionální rozvojová agentura Jižních Čech RERA – organizační zabezpečení Steering committee meetingu a závěrečné konference projektu InoPlaCe
 • Národní strojírenský klastr – poradenství, sběr dat a podkladů k aktivitám akčního plánu spolupráce v klastru
 • CreaHydro Energy  - Internacionalizační strategie klastru
 • Czech Dex „Training and Assessment Programme for NEETs for full inclusion in the labour market and EU society“ – participace na dílčí části projektu