PROJEKTY

RUKU V RUCE DO PRÁCE

Společnost PRODO-SERVIS s.r.o. je spoluřešitelem projektu „Ruku v ruce do práce“, jehož cílem je motivace a aktivizace osob ohrožených sociálním vyloučením ke zvýšení kvalifikace a nalezení pracovního uplatnění. Projekt je zaměřen na cílovou skupinu na území města Ostravy.

Žadatelem a příjemcem projektu financovaného z OP Zaměstnanost je Vzájemné soužití o.p.s v Ostravě.

 

Projekt „Ruku v ruce do práce“ č.CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0001973 je spolufinancován Evropskou unií.