O NÁS

 

Ing. Martin Špetla

konzultant, jednatel PRODO-SERVIS s.r.o.

Je absolventem obchodní fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze (1987). Po ukončení studia pracoval na nejrůznějších pozicích v obchodních společnostech a od roku 2001 podniká jako OSVČ v oboru ekonomického poradenství. V roce 2014 se stal jednatelem společnosti PRODO-SERVIS, s.r.o.

Specializuje se na přípravu žádostí o dotace a administraci projektů v rámci Operačních programů Životní prostředí, Podnikání a inovace, Lidské zdroje a zaměstnanost, Integrovaný operační program a další. Spolupracuje s privátním sektorem na rozvojových projektech, včetně přípravy a realizace investičních pobídek. Od roku 2004 se podílel na mapování a facilitaci založení klastrových organizací v Moravskoslezském kraji, byl facilitátorem Moravskoslezského automobilového klastru. V letech 2015 – 2016 působil jako manažer Klastru sociálních inovací a podniků SINEC. Participuje jako externí klastrový analytik na vyhledávacích studiích a studiích proveditelnosti pro zakládání klastrových organizací.

 

PaedDr. Pavla Břusková

klastrová specialistka, společník PRODO-SERVIS s.r.o.

Je absolventkou Pedagogické fakulty v Ostravě, postgraduálního studia informační vědy na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, doktorandského studia na Palackého univerzitě v Olomouci a studia Mastère v oboru restrukturalizace průmyslu a rekonverze regionů (VŠB Ostrava/Ecole des Mines Nancy 1996-97).

Po dvacetileté činnosti v oblasti zpracování VTEI, mezinárodní spolupráce a po r. 1989 i restrukturalizace uhelného průmyslu pod hlavičkou OKD v Ostravě pracovala od r. 1999 jako nezávislý konzultant. V letech 2001 – 2005 působila ve Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje v pozici zástupkyně generálního ředitele. Realizovala šest ročníků mezinárodní konference Investment Forum Ostrava na podporu přílivu zahraničních investic a od r. 2002 se zapojila do projektu k ověření proveditelnosti klastrové koncepce v Moravskoslezském kraji pod vedením státní agentury CzechInvest. Jako generální ředitelka Agentury pro regionální rozvoj v Ostravě v letech 2005 – 2010 založila v r. 2008 Národní klastrovou asociaci (NCA) jako jeden z výstupů evropského projektu CLOE. Od roku 2010 je prezidentkou NCA, jejímiž členy jsou klastrové organizace a další podpůrné subjekty rozvojové a inovační infrastruktury (www.nca.cz). Prostřednictvím platformy NCA přispívá k rozvoji české klastrové politiky a jejímu souladu s evropskými a globálními trendy k vyššímu využití excelentních klastrů pro ekonomický růst a vyšší konkurenceschopnost ČR. V letech 2011 – 2015 byla členkou výzkumného týmu Fakulty managementu a ekonomiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

 

PŘEHLED PUBLIKAČNÍCH VÝSTUPŮ

Monografie

 1. Petrin T., Břusková P., Bialic-Davendra M. (eds.) (2014) Cluster Development in the Czech Republic and Slovenia. Faculty of Economics Ljubljana, Publishing Office, Ljubljana. p.173. ISBN 978-961-240-281-5.
 2. Pavelková D., Bednář P., Bialic-Davendra M., Břusková P., Knápková A., Novosák J., Vejmělková E., Zahradník P. (2013) Klastrové politiky a jejich vliv na rozvoj klastrů a klastrových organizací. Linde Praha. p. 231. ISBN 978-80-7201-923-6. (Cluster policies and their impact on the development of clusters and cluster organisations)

 

Publikace

 1. Pavelková, D.,  Zahradník, P., Břusková, P., Knápková, A., Bednář, P., Bialic-Davendra, M. Final Report for commission “Evaluation of internationalisation activities of cluster organisations in the Czech Republic and their economic effects, proposal of measures supporting international cooperation of clusters within the ClusterCoop project”. November 2012. MIT CR.
 2. Břusková, P. Průmyslové klastry. Nová strategie zvyšování konkurenceschopnosti a regionálního rozvoje. Informační brožura k problematice průmyslových klastrů. Ostrava, 2003. Available on: http://www.jic.cz/soubory/knihovna/prumyslove_klastry.pdf
 3. Břusková, P. Oborové klastry, nová strategie zvyšování konkurenceschopnosti firem a regionálního rozvoje. Zpracováno v roce 2003, revidováno v červnu 2015

 

Certifikované metodiky

 1. Pavelková, D., Bednář, P., Bialic-Davendra, M., Břusková, P., Knápková, A., Novosák, J., Zahradník, P. (2013) Národní klastrová politika (Certifikovaná metodika). Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 1. vydání. ISBN 978-80-7454-326-5. (National cluster policy. Certified methodology).
 2. Pavelková, D., Bednář, P., Bialic-Davendra, M., Břusková, P., Knápková, A., Novosák, J., Zahradník, P. (2013) Regionální klastrová politika (Certifikovaná metodika). Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 1. vydání. ISBN 978-80-7454-327-2. (Regional cluster policy. Certified methodology).
 3. Pavelková, D., Bednář, P., Bialic-Davendra, M., Břusková, P., Knápková, A., Novosák, J., Zahradník, P. (2013) Specializovaná mapa s odborným obsahem: Inovační potenciál klastrů v ČR. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 1. vydání. ISBN 978-80-7454-328-9. (Specialised map with technical content: Innovative potential of clusters in the Czech Republic).

 

Kapitoly knih

 1. Bialic-Davendra M., Břusková P. (2014) The Principles and Main Pillars of the Czech Cluster Policy. In: Cluster Development in the Czech Republic and Slovenia. (Eds.) Petrin T., Břusková P., Bialic-Davendra M. Faculty of Economics Ljubljana Publishing Office, Ljubljana. p.173. ISBN 978-961-240-281-5.

 

Odborné mezinárodní/domácí časopisy

 1. Břusková, P. (2013) Klastry v centru pozornosti evropských strategií [online]. Available on: http://www.nca.cz/cs/aktuality/2013-07-01-klastry-v-centrupozornosti-evropskych-strategii.
 2. Břusková, P. (2012) Klastry v perspektivě globální konkurenceschopnosti. Inovační podnikání & transfer technologií, č. 1, s. 25.
 3. Břusková, P. /2012) Klastry vracejí důvěru – interview, EPOD, elektronický portál časopisu Podnikatel. Available on: http://www.epod.cz/wp-content/uploads/Podnikatel_04_2012.pdf
 4. Břusková, P. (2011) Klastry potřebují kvalifikované odborníky [online]. Available on: http://www.nca.cz/upload/download/prezentace-cbcb-pavla-buskov.pdf.
 5. Břusková, P. (2010) Od klastrů můžeme chtít více. Zpravodaj Spektrum, oficiální médium Svazu průmyslu a dopravy ČR, č. 4, s. 35.

 

Konference

 1. Bruskova, P. (2014) The Czech Cluster Organization Model and Its Viability. In Proceedings of ICFE 2014 - The International Conference on Finance and Economics, Ton Duc Thang University, Ho Chi Minh City, Vietnam, 2nd-4th June, p.68. ISBN 978-80-7454-404-0.
 2. Bruskova, P. (2014) Raising the Regional Governments´ Commitment to the Shared Value Creation in the Czech Republic. Presented at the 17th TCI Annual Global Conference, 10th–14th November, Monterrey, Mexico.
 3. Bialic-Davendra M., Pavelková D., Břusková P. (2013) Cluster Policy and Supporting Tools Consistent with Cluster’s Stage of Development - Good Practice Examples as an Inspiration for the Czech Cluster Policy Advancement. In Proceedings of the 6th International Scientific Conference Finance and the Performance of Firms in Science, Education, and Practice, Czech Republic, Zlin, 25th-26th April, p. 96-112. ISBN: 978-80-7454-246-6.
 4. Pavelková D., Břusková P., Knápková A., Zahradník P., Bialic-Davendra M., Bednář P. (2013) The Evaluation of Internationalisation Activities of Cluster Organisations in the Czech Republic and Their Economic Impact. Presented at the 16th TCI Annual Global Conference, 3rd-6th September, Kolding, Denmark.