PRODO-SERVIS, s.r.o. poskytuje konzultační a poradenské služby v oblastech
 

MAPOVÁNÍ A ANALÝZY PŘIROZENÝCH KLASTRŮ V KRAJÍCH

 • přenos metodiky pro regionální klastrovou politiku do praktického využití v krajských strukturách
 • statistické analýzy teritoriální koncentrace oborů dle CZ-NACE
 • predikce existence přirozeného klastru pomocí lokačních kvocientů
 • identifikace a výběr relevantních subjektů v daných oborech
 • získání dat (dotazníky, interview) od  vybraných subjektů k vyhodnocení klastru
 • aplikace metod Porterův diamant, hodnotový řetězec a oborová mapa klastru
 • využití zpracovaných dat pro studii proveditelnosti k založení klastrové organizace
   

FACILITACE, ZAKLÁDÁNÍ A ROZVOJ KLASTROVÝCH ORGANIZACÍ

 • facilitační workshopy s klíčovými subjekty identifikovaných klastrů
 • tvorba společné vize, cílů a strategie rozvoje oboru
 • postupy a dokumenty k formalizaci klastrové iniciativy
 • vytvoření právních, organizačních, personálních a finančních předpokladů k založení klastrové organizace
 • výběr manažera klastru a inkubace klastrové organizace v součinnosti s krajskými strukturami
 • asistence při zpracování rozvojových projektů, dotační poradenství
 • optimalizace a internacionalizace klastrových organizací


DOTAČNÍ PORADENSTVÍ PRO OBCE A FIRMY

 • monitoring dotačních výzev
 • zpracování projektových žádostí
 • dotační management
   

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

 • příprava zadávacích dokumentací
 • administrace a vyhodnocování veřejných zakázek